การต่อใบอนุญาต ทำงาน รู้ก่อน ทำก่อน

ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

ใบอนุญาตในการทำงานหรือ Work permit นั้นหมายถึงเอกสารที่มีการออกให้บุคลต่างชาติ หรือ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเพื่อใช้ในการยืนยันว่าสามารถที่จะทำงานได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่เอกสารดังกล่าวนี้นั้นจะต้องยื่นขอต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตินั้นจะหมดลง 1 เดือน และในการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permitนั้นจะสามารถที่จะต่อได้เพียงครั้งละไม่เกิน 2 ปร เท่านั้น  

การขออนุญาติต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง  

ไม่ใช่ว่าเรานั้นจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนภายนอกประเทศและสามารถที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานได้เลยหรือจะสามารถ ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit เพราะว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการทดสอบด้วยเช่นกันเพื่อที่จะทำให้การขอใบอนุญาตินั้นนั้นออกได้มีมาตรฐานและมั่นใจว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามกกฏหมายจริง 

 • มีความรู้ และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาตไว้  
 • ไม่เป็นบุคลวิกลจริต หรือ มีจิตฟั้นเฟือง และ ไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้ที่เจ็บป่วย หรือ มีภาวะวัณโรคระยะสุดท้าย หรือ โรคที่จะปรากฏอันเป็นที่รังเกียจภายในสังคม  โรคติดยาเสพติด และ โรคพิษสุราเรื้อรัง รวมทั้ง โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือ มีการจำคุกในความผิดกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะ 1 ปี ก่อนที่จะถึงวันขอรับใบอนุญาต  

เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาต  

 • แบคำขอ ตท.1 ในกรณที่เป็นชาวต่างชาติ และ จะต้องมาพร้อมกับรูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร (1 นิ่วครึ่ง) จำนวน 3 รูป (จะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) กรณีทีเป็นแรงงาสัญญาชาติพม่า ลาว กัมพูชา ให้ใช้แบบคำขอ ตท.2 
 • หนังสือถึงผู้ว่าในกรณที่ชี้แจงความเป็นในการแจ้งแรงงาน ต่างด้าว ผ่านบริษัท B.O.I ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าจังหวัด และ ชี้แจงเหตผุลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I 
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน และ สัญญาจ้าง ในกรณีสัญชาติ พม่า ลาว และ กัมพูชานั้นจะต้องใช้หนังสือรับรองการจ้าง  
 • สำหรับการศึกษา และ หลักฐานการผ่านงาน 
 • ใบรับรองแพทย์  
 • สำนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญ ถิ่นที่อยู่อาศัย และ ใบประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมตัวจริง กรณีพม่า และ ลาว และ กัมพูชาให้หนังสือเดินทาง  
 • หนังสือประกอบการมองอำนาจจากนายจ้าง   

หมายเหตุ  

 • เอกสารที่เป็นภาษต่างประเทศ ยกเว้นภาษอังกฤษนั้นให้จัดทำเป็นคำแปลภาษาไทย และ จะต้องมีการรับรองความถูกต้องไว้ด้วยเช่นกัน  
 • สำเนาทุกฉบับ นั้นจะต้องลงรายมือชื่อ และ รับรองดงนี้  
 • – เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ และประทับตาบริษัท (ถ้ามี 
 • เอกสารของต่างด้าวจะต้องต้องคนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ 

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของวีซ่านั้นมีเรื่องมากมายที่เรานั้นจะต้องรู้นะครับ เพราะว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยด้วยเช่นกันและส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละประเทศเลยก็ว่าได้  ดังนั้นใครที่ต้องการจะไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นควรเรียบนรู้เรื่องเหล่านี้ไว้ดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เรานั้นทำความเข้าใจในเรื่องของ วีซ่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น และจะได้ไปทำงานแบบถูกต้องด้วยเช่นกัน 

Related Post

เครื่องทำความสะอาด

เครื่องทำความสะอาด มีอะไรบ้างเครื่องทำความสะอาด มีอะไรบ้าง

การทำความสะอาดบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับคนยุคใหม่ เนื่องจากว่ามีฝุ่นหลายต่อหลายแบบที่ทำให้บ้านสกปรก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 รวมถึงฝุ่นหนัก และฝุ่นจากการก่อสร้าง หากว่าไม่ได้ทำความสะอาดบ้านของเรา ก็อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆ อย่างเช่นโรคภูมิแพ้นั่นเอง อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ต้องการให้การทำความสะอาดบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มาดูพร้อมๆ กันว่าการใช้เครื่องทำความสะอาด มีอะไรบ้าง  1.หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติ  อีกหนึ่งอย่างที่น่าจะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของยุคสมัยก็คือ หุ่นยนต์ทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ จุดเด่นก็คือสามารถทำความสะอาดได้โดยที่เจ้าของไม่ต้องควบคุม อีกทั้งยังมีราคาที่ไม่แพงเกินไป หากใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นของยี่ห้อ ก็ให้เลือกเป็นแบบที่ขายในร้านค้าออนไลน์ ราคาจะตกอยู่ที่ราวๆ 400 บาทเท่านั้น  2.ไม้กวาดไฟฟ้า  เมื่อเอ่ยถึงไม้กวาดไฟฟ้า หลายๆ คนอาจจะยังไม่คุ้นเคยสักเท่าใดนัก เพราะยึดติดกับภาพจำระหว่างที่ดูดฝุ่น โดยไม้กวาดไฟฟ้านั้นมีแรงดูด แต่ไม่มีลูกกลิ้งสำหรับการกำจัดตัวฝุ่น และที่กักเก็บฝุ่นเองมีขนาดเล็กหากว่าเทียบกับไม้กวาดทั่วๆ ไป

Usfurnish

การตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น ที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งคอนโดแนะนำการตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น ที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งคอนโดแนะนำ

ยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้นเป็นส่วนสำคัญที่ต้องตรวจเช็คเสมอก่อนรับบ้าน ดังนั้น บทความนี้เราจึงได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น ที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งคอนโดแนะนำมาให้เพื่อนๆ ได้ลองเช็คกัน ว่ายาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้นที่ผู้รับเหมาทำนั้นดีหรือไม่ ? วิธีการตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น ที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งคอนโดแนะนำ การตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น : สียาแนว ปกติต้องเทียบกับสีกระเบื้อง โดยสีกระเบื้องกับสียาแนวควรมีสีใกล้เคียงกัน เช่น กระเบื้องสีขาว ยาแนวก็ควรจะเป็นสีขาวหรือสีครีม ยกเว้นกรณีพิเศษที่เจ้าของบ้านหรือผู้ออกแบบต้องการให้เกิดความแปลกตา โดดเด่น ก็อีกเรื่องนะครับ การตรวจสอบยาแนวของพื้นหรือกระเบื้องปูพื้น : ขนาดร่องยาแนว โดยทั่วไปขนาดร่องยาแนวมีขนาดประมาณ 3-5 มม. ยกเว้นกระเบื้องผนังที่อาจเหลือ 1-3 มม. แต่ที่สำคัญขนาดยาแนวจะต้องมีขนาดเท่ากันตลอดในแต่ละแผง

Cable tray

ถ้าหากระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมไม่มีคุณภาพ “จะมีปัญหามากมายขนาดไหนถ้าหากระบบไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมไม่มีคุณภาพ “จะมีปัญหามากมายขนาดไหน

ภายในอุตสาหกรรมนั้นการเดินสายไฟ และ การเดินระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเกือบจะทุกระบบภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารบุคลต่าง ๆ หรือ แม้แต่อุตสาหกรรมในการผลิต นั้นเครื่องจักรต่าง ๆ นั้นจะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน และ ถ้าหากว่าระบบการเดินสายไฟนั้นเลือกใช้อึปกรณ์ไม่มีคุณภาพ เช่น ตู้ MDB ไม่มีมาตรฐานไม่มีความแข็งเรง Cable tray   นั้นไม่มีความแข็งแรง และ เดินสายไฟไม่มีมาตรฐาน และ ระบบเดินสายไฟ นั้นไม่มีมาตรฐานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมบ้าง   ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาจจะเกิดความเสียหาย  หากว่าระบบไฟฟ้านั้นไม่มีมาตรฐาน และ เกิดความผิดพลาด นั้นอาจจะทำให้เกิดไฟตก ไฟกระชากเอาได้ และ