Tag: มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์

ทำความรู้จักกับประเภทของ มอเตอร์เกียร์ เพื่อเลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำความรู้จักกับประเภทของ มอเตอร์เกียร์ เพื่อเลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

มอเตอร์เกียร์ จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ใช้สำหรับควบคุมระบบการทำงานของการเคลื่อนที่วัตถุได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น เครื่องช่วยในการลำเลียงสินค้า เป็นต้น โดยมอเตอร์เกียร์จะอาศัยหลักการทำงานจากมอเตอร์ เพื่อนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้เป็นพลังงานกล ช่วยให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ และฟันเฟืองหรือเกียร์ทำหน้าที่ในการลดรอบความเร็ว หรือทดสอบแรงบิด ซึ่งจะเป็นลักษณะภายนอกของอุปกรณ์นี้จะมีรูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกับท่อนโลหะทรงกระบอก ที่จะประกอบไปด้วยตัวเรือน หน้าแปลน และก้านเพลานั่นเอง ทั้งนี้มอเตอร์เกียร์จะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน คุณจะต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพอันสูงสุด  ประเภทของ มอเตอร์เกียร์ มีอะไรบ้าง  มอเตอร์เกียร์ตรง : มอเตอร์เกียร์ประเภทนี้จะมีลักษณะภายในมีฟันเฟืองแบบเฉียง ที่จะให้คุณสมบัติที่จะสามารถลดรอบมอเตอร์ และเพิ่มแรงบิดให้เหมาะสมกับการทำงานหลากหลายประเภท โดยมอเตอร์เกียร์รูปแบบนี้จะมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบขาตั้ง แบบมอเตอร์เกียร์ 2